14 ก.ค. 2553

แป้งที่ใช้ทำขนมไทย

แป้งที่ใช้ทำขนมไทย
แป้งที่ใช้ทำขนมไทยนั้น มีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับชนิดของขนม จะต้องเลือกใช้แป้งชนิดใดเป็นส่วนประกอบ หลักมีดังนี้

1.แป้งข้าวเจ้า
เป็นแป้งที่ใช้ทำขนมไทยมากที่สุด แป้งข้าวเจ้า ยังแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ แป้งข้าวเจ้าสดและแป้งข้าวเจ้าแห้ง แต่ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะมีขาย แป้งข้าวเจ้าแห้ง แป้งข้าวเจ้าสดจะหาซื้อได้ยากสมัยก่อนจะใช้แต่แป้งสด โดยมีวิธีทำดังนี้ นำข้าวสารมาให้สะอาดล้าง แล้วแช่น้ำค้างคืนไว้ จึงนำมาโม่ให้ละเอียด แล้วใส่ถุงผ้า หาของหนักๆมาทับน้ำออกก็จะได้แป้งสดนำไปทำขนมได้เลยลักษณะของแป้ง แป้งมีสีขาว มีลักษณะสากมือ เป็นผงหยาบกว่าแป้งสาลี

2.แป้งข้าวเหนียว
เป็นแป้งที่ใช้ทำขนมไทยอยู่หลายชนิด ซื่งส่วนใหญู่มักใช้แป้งแห้ง แต่ถ้าจะใช้แป้งสดก็นำข้าวสารเหนียวล้างน้ำให้สะอาด แล้วแช่น้ำค้างคืนไว้ จึงนำไปโม่ให้ละเอียด แล้วนำไปใส่ถุงผ้า หาของหนักๆมาทับน้ำออกก่อนก็นำไปทำขนมต่างๆได้
ลักษณะของแป้ง แป้งมีสีขาวนวล มีลักษณะสากมือน้อยกว่าแป้งข้าวเจ้า

3.แป้งถั่ว
เป็นแป้งที่ทำมาจากถั่วเขียว นิยมนำมาทำสลิ่ม ตัวตโก้ ขนมเทียนแก้วเป็นต้น ขนมที่ใส่แป้งถั่ว มีลักษณะใส ลักษณะของแป้งถั่ว จะมีสีขาวเป็นเงา เนี่ยนลื่นมือ


4.แป้งเท้ายายม่อม
เป็นแป้งที่ใส่ในขนมแล้วจะทำให้ใสคลัายกับแป้งถั่ว เป็นแป้งที่ทำมาจากหัวแป้งเท้ายายม่อม จะเก็บหัวได้ปีละครั้ง โดยมีวิธีการทำดังนี้ นำหัวเท้ายาย-ม่อม มาฝนกับกระต่ายจีน แล้วนำไปแช่น้ำไว้จนใสและแป้งนอนกันจึงเทน้ำทิ้ง ทำเช่นนี้ประมาณ 4-5 ครั้ง จึงนำแป้งที่ได้ไปตากแดดจนแห้ง แป้งเท้ายายม่อมเป็นแป้งที่มีราคาแพงเพราะมีขั้นตอนการทำที่ยุ่งยาก ลักษณะของแป้งเท้ายายม่อม จะมีสีขาว เป็นลักษณะเม็ดสี่เหลี่ยมเล็กๆ

1 ความคิดเห็น: