21 มิ.ย. 2553

ขนมไทย เอกลักษณ์ไทย

ขนมไทย
ขนมไทย เป็นขนมที่มีตั้งแต่สมัยโบราณ สืบทอดกันมากนานจากรุ่นสู่รุ่น ขนมไทยมีอยู่มากมายหลายชนิด เป็นวัฒนธรรมประจำชาติและเกิดจากภูมิปัญญา ขนมไทยจึงนับเป็นความภูมิใจของคนไทย ขนมไทยจะมีลักษณะสวยงาม กลิ่นหอม รสหวาน น่ารับประทาน ขนมไทยเป็นขนมที่ต้องใช้ความประณีตบรรจง ละเอียดลออในการทำเป็นอย่างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการทำ นอกจากนี้เกี่ยวข้องถึง
วัฒนธรรม ประเพณี ของไทยเราอีกด้วย โดยจะเห็นว่าเมื่อถึงช่วงเทศกาล งานบุญ งานมงคลต่างๆ คนไทยเรามักจะทำบุญ เลี้ยงพระ ด้วยขนมไทยที่ถูกจดขึ้นอย่างประณีต และสืบทอดกันมานาน และในขนมไทยแต่ละอย่างก็จะแฝงความหมายในทางที่เป็นศิริ มงคลทั้งสิัน เช่น งานแต่งงาน ขนมที่ใช้ในงานมักจะมี ขนมกง ขนมสามเกลอ ขนมชะมด งานพิธีฉลองเลื่อนขั้น ขนมที่ใช้จะเป็นขนมชั้น ขนมจ่ามงกุฎ ขนมทองเอก เป็นต้น

ขนมไทยต่างๆเหล่านี้ นอกจากจะมีความหมายในทางที่ดีแล้ว ยังเป็นขนมที่มีสีสันสวยงาม รสชาติอร่อย และประณีต การทำขนมไทยนั้นต้องอาศัยความชำนาญ ตั้งแต่การเลือกซื้อส่วนผสมต่างๆ เครื่องมือในการทำต้องรู้เทคนิคการทำ ซึ่งต้องใช้ความละเอียดอ่อน ความช่างสังเกต และการลง มือ ปฏิบัติ

ขนมไทยมีความละเอียดประณีต จนบางครั้งยากที่เทคโนโลยีสมัยใหม่จะเข้ามาทดแทนได้ เช่น การใช้กลิ่นร่ำควันเทียน การใช้น้ำด่างที่ทำจากขี้เถ้าถ่าน ใบตอง ไม้กลัด น้ำปูนใส กลิ่นหอมใบเตย การลอยดอกมะลิ หรือแม้กระทั่งสีดำที่ได้จากการเผากาบมะพร้าว
สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์ของขนมไทยอย่างแท้จริง

ส่วนผสมของขนมไทยในสมัยก่อนมีอยู่ 3 อย่าง คือ แป้ง น้ำตาล และมะพร้าว ซึ่งเป็นส่วนผสมหลักที่ขาดไม่ได้ ทั้ง 3 สิ่งนี้ถูกนำมาใช้ ซึ่งวิธีการทำที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้าง จึงเกิดขนม
ไทยมากมายหลายชนิด ต่อมาเมื่อไทยเราได้มีการติดต่อกับชาวต่างชาติ ก็ได้รับอิทธิพลการทำขนมบางอย่างทำให้มีการเพิ่มส่วนผสม จากเดิมเพียง 3 อย่าง ก็ได้มีไข่และส่วน
ผสมอื่นๆเพิ่มเข้ามาอีก เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมเหล่านีได้รับอิทธิพลมาจากชาวโปรตุเกส นอกจากนี้ยังมีขนมอีกหลายชนิด ที่ไม่ใช่ขนมไทย้ คนในสมัยนี้นึกเข้าใจผิดว่า
เป็นขนมไทยก็เนื่องมาจากการที่คนไทยเป็นคนช่างคิด ช่างดัดแปลง ทำให้ขนมเหล่านั้นถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนมีลักษณะที่ไม่เหมือนต้นตำรับ และได้กลายเป็นขนมไทยเราไป
เช่น สังขยา ขนมหม้อแกง ทองหยอด ทำให้ขนมไทยมีมากมายหลายชนิดจนนับไม่ถ้วนเพราะขนมไทยมีความพิถีพิถัน ละเอียดอ่อนประณีตในการทำและด้วยความที่มีลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของตน
เอง ชนชาติอื่นๆจึงไม่สามารถลอกเลียนเเบบได้ ทำให้ขนมไทยไม่แพร่หลายกลายเท่าที่ควร เราเป็นคนไทยต้องรู้จักอนุรักษ์ขนมไทยเราไว้อย่าให้วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เหล่านี้สูญหายไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น